Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Natječaj za stipendije Grada Kaštela

Natječaj za stipendije Grada Kaštela

Gradonačelnik Denis Ivanović raspisao je natječaj za dodjelu ukupno 120 stipendija Grada Kaštela za školsku/akademsku godinu 2017./2018. a) 60 stipendija za uspjeh u školi/fakultetu – 20 učeničkih i 40 studentskih, b) 60 stipendija prema socijalnom statusu – 20 učeničkih i 40 studentskih Stipendija Grada Kaštela dodjeljuje se za 10 mjeseci, računajući od 1. rujna 2017. godine. Iznos stipendije je: • za učenike 400,00 kuna mjesečno, • za studente 800,00 kuna mjesečno Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Kaštela bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Kaštela i na službenoj web stranici Grada Kaštela www.kastela.hr, u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu u roku 8 dana od dana objavljivanja liste na službenoj web stranici Grada Kaštela. O prigovoru odlučuje gradonačelnik u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora. O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku. Odluka o prigovoru je konačna. Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na obrascu koji se može dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ili na internet stranici www.kastela.hr. Prijave za dodjelu stipendija, sa potrebnim prilozima, kandidati mogu dostaviti od dana objave natječaja 28. rujna 2017. do zaključno 17. listopada 2017. godine na adresu: Grad Kaštela Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove Braće Radić 1 Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Kaštela