Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Natječaj za programe i projekte javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Kaštela za 2018. godinu

Grad Kaštela objavljuje natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2018. godinu.

Predmet ovog natječaja je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite te djelatnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata na području Kaštela.

Kriteriji za odabir programa/projekata, mogući iznosi financiranja, modeli plaćanja i ostale odredbe bitne za prijavu programa/projekata sadržane su u dokumentaciji za provedbu natječaja.

Dokumentaciju za provedbu Natječaja moći ćete preuzeti na ovoj mrežnoj stranici.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Grada.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na ovim mrežnim stranicama u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Gradonačelnika o odabiru programa/projekata.

Detaljnije o načinima prijave i uvjetima natječaja pročitajte u priloženim dokumentima