Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Javni natječaj o dodjeli na korištenje javne površine u Kaštel Starom na području brca za postavljanje božićnih kućica

U svrhu organizacije manifestacije "Božićni grad, Grad Kaštela je raspisao Javni natječaj o dodjeli na korištenje javne površine u Kaštel Starom na području brca za postavljanje božićnih kućica.

Pismene ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Kaštela, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1, Gradonačelnik, za povjerenstvo, s naznakom «ponude za natječaj - ne otvaraj» preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnicu Grada Kaštela, u roku od 15 (petnaest) dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Kaštela.

Ponuditelji su dužni na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu, odnosno naziv pravne osobe i adresu sjedišta društva.

Otvaranje ponuda obavit će se dana 16. studenog 2018. godine u 13.00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Kaštela, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1.