Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

Pročelnica: Sanda Jakus
Pročelnica: Sanda Jakus
dipl. iur.