Predsjednik gradskog vijeća

Ivan Udovičić
Ivan Udovičić

Potpredsjednice Gradskog vijeća:

Doris Grgurin
Doris Grgurin
(HDZ)
Marinka Parčina
Marinka Parčina
(Grupa birača nositelja Josipa Berketa)

Vijećnici Hrvatske demokratske zajednice – HDZ i Hrvatske seljačke stranke – HSS

Dina Balić
Dina Balić
mag.prim.educ.
Ante Botić
Ante Botić
dipl.oec.
Zoran Bonacin
Zoran Bonacin
dipl.ing.
Joško Botić
Joško Botić
Mario Duvnjak
Mario Duvnjak
mr. sc.
Boško Džolić
Boško Džolić
Nela Kelam
Nela Kelam
mag. educ.
Branimir Matijaca
Branimir Matijaca
oec.
Mili Novak
Mili Novak
mr. sc.
Mario Škopljanac
Mario Škopljanac
dipl. oec.
Jurica Škrapić
Jurica Škrapić
(HSS)

Grupa birača nositelja Josipa Berketa

Josip Berket
Josip Berket
Marinko Kovačev
Marinko Kovačev
Goran Samardžić
Goran Samardžić
Meri Škopljanac-Gagić
Meri Škopljanac-Gagić

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

Dražen Đaković
Dražen Đaković
Marin Šalov
Marin Šalov
Toni Rokov
Toni Rokov
Ivana Marasović
Ivana Marasović

Akcija mladih-AM

Ana Ljubica
Ana Ljubica

Grupa birača nositelja Ivana Gotovca

Ivan Gotovac
Ivan Gotovac

Hrvatska stranka prava-HSP

Željan Jurlin
Željan Jurlin