Detalj EU

< Povratak

Villa Nika - rekonstrukcija i revitalizacija

Naziv projekta: Villa Nika – rekonstrukcija i revitalizacija (345,82 m2 korisne površine građevine)

Lokacija: Kaštel Lukšić

Vrijednost: 3.000.000,00 HRK

Prijavitelj: Grad Kaštela

Partner: TZ Grada Kaštela

Opis projekta:

Cilj projekta je sprječavanje daljnje devastacije te revitalizacija zaštićene baštine kroz jasno određenu namjenu. Projektom će se obnoviti Villa Nika koja će dobiti namjenu prilagođenu potrebama grada i njegovih posjetitelja. Sama rekonstrukcija građevine je u skladu sa Specifičnim ciljem 6e2 Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) unutar ITU iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Građevina će nakon obnove imati poslovno-društvenu namjenu. U njoj će se smjestiti kavana u prizemlju, uredi na sve tri etaže i višenamjensku dvorana na prvom katu sa pomoćnim prostorijama. Uredi koji se nalaze u građevini koristi će se isključivo za potrebe Turističke zajednice. Višenamjenska dvorana smještena na prvom katu površine 22,9 m2 koristit će se isključivo za javne događaje i sadržaje (promocije, radionice, sastanke, fokus grupe)  i njeno korištenje se neće naplaćivati. Prostor kavane koji je u prizemlju ukupne neto površine 70,7m2 (60,7 caffe + 10,00 wc s predsobljem) + 15,6 m2 terase  dati će se u najam  putem javnog natječaja.

Realizacijom ovog projekta grad će dobiti sadržaje kojima će pridonijeti razvoju turizma te ujedno očuvati specifični primjer secesijske građevine na području Kaštela.