Detalj EU

< Povratak

Otpad ili smeće - sve od tebe kreće

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog kohezijskog fonda

 

Naziv projekta: „Otpad ili smeće – sve od tebe kreće“

Šifra poziva: KK.06.3.1.07.0070

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 778.544,30 HRK

Prihvatljivi troškovi: 657.051,77

Iznos sufinanciranja: 558.494,01 ( 85% prihvatljivih troškova)

Trajanje projekta: 20 mjeseci

Prijavitelj: Grad Kaštela

Sunositelj aktivnosti 1: Općina Lećevica

Sunositelj aktivnosti 2: Općina Muć

Sažetak:

Projekt „Otpad ili smeće – sve od tebe kreće“ predstavlja prvu cjelovitu i promišljenu izobrazno-edukativnu kampanju o sustavu održivog gospodarenja otpadom na području Grada Kaštela, Lećevice i Muća.

Cilj projekta je kroz različite komunikacijske platforme i alate - od klasičnih letaka, plakata, preko javnih tribina, specijaliziranih radijskih emisija i reklama, edukacija, radionica pa sve do mrežnih stranica, stvoriti specifičan komunikacijsko-edukacijski sustav koji će omogućiti značajan iskorak u educiranosti ciljnih skupina o održivom gospodarenju otpadom. 

Poseban naglasak stavlja se na edukaciju predškolske djece koji predstavljaju građane budućnosti, a koji najlakše mogu usvojiti dobre navike i prenijeti ih svojim ukućanima.

Projektom je predviđena sustavna evaluacija i praćenje učinka projektnih aktivnosti na ciljne skupine, a kontinuiranom izobrazno-edukativnom kampanjom o potrebi smanjivanja količine otpada u kućanstvu, njegovom pravilnom razvrstavanju, ponovnoj upotrebi predmeta i kućnom kompostiranju, s ciljem uspostave održivog sustava gospodarenja otpadom.

Sporazumne strane međusobno su utvrdile podjelu aktivnosti vodeći se pri tom jediničnom cijenom svake aktivnosti iz troškovnika s tim da prema broju stanovnika Grad Kaštela preuzima 70 % udjela, Općina Muć 20 % i Općina Lećevica 10 % prema zajedničkom troškovniku.

 

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  Grada Kaštela“