Subota
27.05.2017

Zaštita okoliša


ODLUKE GRADA KAŠTELA

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna plana gospodarenja otpada

Plan gospodarenja otpadom Grada Kaštela za razdoblje od 2008. do 2016. g.

——————————————————————————————————————————————————————-

Povjerenstvo za praćenje stanja okoliša

mr.sc. Ivana Rajčić
prof. dr.sc. Mihovil Biočić
dr.sc. Juraj Kamenjarin
mr.sc. Benedikt Aljinović
—————————————————————————————————————————————————————-

Grad Kaštela objavljuje poziv na Javni uvid u Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Kaštela zbog pribavljanja primjedbi, prijedloga i mišljenja zainteresirane javnosti.

Javni uvid u Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka trajati će 30 dana i to od 16. svibnja 2017.g. do 16. lipnja 2017.g.

 

Obavijest o javnom uvidu

Informacija o Nacrtu prijedloga Programa zaštite zraka

Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka ozonskog sloja ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Kaštela

Obrazac za sudjelovanje javnosti

 

————————————————————————————————————————————————————–

Produljenje javne rasprave

Poziv na javnu raspravu o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu prijedloga Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva  produljena do 6. svibnja 2016. godine. – link.  

—————————————————————————————————————————————————————

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Kaštela za razdoblje 2017.-2019. godine

Godišnji plan energetske učinkovitosti na području Grada Kaštela za 2017.g.

—————————————————————————————————————————————————————–

Ovlašteni koncesionari za pojedine vrste otpada

1. Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja (EE otpad) ukupne mase veće od 30 kg, za cijelo područje Republike Hrvatske:

FLORA VTC d.o.o. bespl. br. telefona 0800 444 110,  e-mail: prijava@eeotpad.com

Vukovarska 5, (od 8 do 16 sati), 33 000 Virovitica SMS: 098 444 110

– EE otpad (veliki i mali kućanski uređaji, oprema informatičke tehnike i oprema za telekomunikacije, oprema široke potrošnje, rasvjetna oprema, električni i elektronički alati, igračke, športska oprema, medicinski uređaji, instrumenti za nadzor i upravljanje te samoposlužni aparati) može se osobno predati i u sabirni centar:

TEHNOMOBIL – obrt Split b. br. tel. 0800 444 110, e-mail: tehnomobil.mtk@vip.hr

Cesta Franje Tuđmana 197, (radno vrijeme: pon – pet. od 8 – 15 sati, sub. 8 – 12 sati), Kaštel Sućurac, (tvornica Adriachem)

2. Za sakupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada (rabljenih motornih ulja, ostataka goriva, uljnih filtera, zauljenih krpa, istrošenih olovnih baterija, tehnoloških masti i muljeva, krutog zauljenog otpada, istrošenih jestivih ulja, zauljenih voda s brodova, otpadnih kemikalija):

CIAN d.o.o. br. tel. 021/ 540-194 (sanitarna zaštita) e-mail: cian@cian.hr, Varaždinska 51, 021/ 540-192 (zaštita okoliša), 21 000 Split fax: 021/ 540 199

Bez naknade: olovne i dr. baterije (akumulatori) florescentne cijevi, građevni otpad koji sadrži azbest i elektronička i elektro oprema

Uz naknadu: ambalaža onečišćena opasnim tvarima i zauljena ambalaža i boje i lakovi, kemikalije, preparati otpadne boje i ljepila i stari lijekovi i toplomjeri

3. Za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada (kućno smeće i krupni otpad):

ČISTOĆA d.o.o Split info tel. 0800 0021 e-mail: cistoca@st.t-com.hr, Put Plokita 81, komerc. sektor 021/ 323 730 21 000 Split operat. služba 021/ 323-740, fax: 021/ 323-713

4. Za sakupljanje ambalažnog otpada (stari papir, PET, staklo):

UNIJA PAPIR d.d. – Zagreb tel. 01/ 6184729 e-mail: ured.direktora@unijapapir.hr, Radnička cesta 22 fax: 01/ 6184725 10 000 Zagreb

5. Za prikupljanje i odvoz bio mase, starog papira i glomaznog otpada – Vlastiti pogon Kaštel Novi, Don Petra Zanete, tel. 021/ 235-23

———————————————————————————————————————–

Propisi o zaštiti okoliša

 Zakon o zaštiti okoliša
Ostali propisi iz zaštite okoliša
Propisi iz područja zraka
Propisi iz područja otpada
Propisi iz područja zaštite prirode