Subota
27.05.2017

Zamjenici gradonačelnika

Gradonačelnik ima dva zamjenika koji ga u slučaju njegove spriječenosti, a na njegov prijedlog, zamjenjuju.

Mr.sc. Mili Novak
Adresa: Grad Kaštela
Ulica braće Radića 1
21 212 Kaštel Sućurac
E-mail: mili.novak@kastela.hr
Tel. 021/205-205
Faks. 021/224-201

 

Zoran Bonacin, dipl.ing.
Adresa: Grad Kaštela
Ulica braće Radića 1
21 212 Kaštel Sućurac
E-mail: zoran.bonacin@kastela.hr
Tel. 021/205-205
Faks. 021/224-201