Vlastiti pogon Grada Kaštela | Grad Kaštela

Petak
17.08.2018

Vlastiti pogon Grada Kaštela

Vlastiti pogon je samostalna služba za obavljanje komunalnih djelatnosti koja održava  javne površine, javnu rasvjetu i upravlja grobljima na području Grada Kaštela

 

Vlastiti pogon obavlja komunalne djelatnosti:

-odvodnja atmosferskih voda

-održavanje javnih površina

-održavanje groblja i upravljanje grobljima

-održavanje plaža

-održavanje BUS nadstrešnica

-održavanje javnih nužnika

-održavanje javnih česmi i fontana

-održavanje spomenika i spomen obilježja

-čišćenje grafita

-uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

-održavanje poljskih i drugih putova koji ne predstavljaju nerazvrstane ceste

-upravljanje i održavanje tržnica na malo

-održavanje javne rasvjete

-ukrašavanje javnih gradskih površina za prazničke dane i blagdane

-obilježavanje ulica i objekata

 

Osnovni podaci:

Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Adresa: Braće Radić 1, Kaštel Sućurac

tel 021 205 206

fax 021 205 283

 

Upravitelj: Ivan Čagalj, dipl. ing. agronomije

mobitel: 098 328 866

e-mail: ivan.cagalj@kastela.hr

 

Služba održavanja javnih površina:

Mate Gotovac, voditelj službe održavanja javnih površina

mob:098 328 087

e-mail:mate.gotovac@kastela.hr

 

Služba za upravljanje grobljima:

Željko Rajčić, voditelj Službe za upravljanje grobljima

mobitel: 099 257 5942

e-mail:zeljko.rajcic@kastela.hr