Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća | Grad Kaštela

Petak
17.08.2018

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

Pročelnica
Sanda Jakus, dipl. iur.
E-mail: sanda.jakus@kastela.hr
Tel. 021/205-280