Četvrtak
22.02.2018

UO za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Pročelnica:
mr.sc. Marija Pelivan,

E-mail: marija.pelivan@kastela.hr
Tel: 021/205-218

Administrativna tajnica
Antonjeta Bajto
Tel: 205-211

Odsjek 1 za izgradnju i održavanje
Voditelj: Antonio Bartulović, dipl.ing.građ.
E-mail: antonio.bartulovic@kastela.hr
Tel: 021/ 205-214

Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom
Voditelj: Kasja Bedalov, dipl.iur.
E-mail: kasja.bedalov@kastela.hr
Tel. 021/205-254

 

Komunalno redarstvo

 

Komunalni redari su zaduženi za održavanje reda na javnim površinama grada Kaštela.

Komunalni redari:

Vlado Blažević
e-mail: vlado.blazevic@kastela.hr
mob. 099/813-9485
zadužen za poslove građevinske inspekcije

Igor Maršić
e-mail: igor.marsic@kastela.hr
mob. 099/7334-865
zadužen za Kaštel Sućurac i Kaštel Gomilicu

Damir Šiškov
e-mail: damir.siskov@kastela.hr
mob. 099/7334-868
zadužen za Kaštel Lukšić i Kaštel Kambelovac

Mate Lučić
e-mail: mate.lucic@kastela.hr
mob. 099/7334-867
Prometni redar