Četvrtak
22.02.2018

UDRUGE – Dostava izvješća

mala skola za udrugeOdgovorne osobe udruga građana dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošenim financijskim sredstvima sufinanciranim iz proračuna Grada Kaštela tijekom 2017. godine.

Izvješća se dostavljaju na propisanom obrascu, najkasnije 30 dana od završetka projekta, a za programe ili projekte koji traju cijelu godinu izvješća se podnose do 31. siječnja 2018. godine na adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac.

Obrasci izvješća o realizaciji projekata/programa mogu se preuzeti na ovoj stranici ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti (IV. kat zgrade Grada u Kaštel Sućurcu).

Podsjećamo čelnike udruga na zakonsku obvezu dostavljanja izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošku proračunskog novca (Zakon o udrugama – Narodne novine 74/14,  Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – Narodne novine 26/2015,Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila – Narodne novine br. 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15).

Udruge, koje u zadanom roku ne dostave traženo izvješće s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2017. godini, neće moći dobiti financijska sredstva iz proračuna Grada tijekom 2018. godini, a dobivena sredstva iz proračuna Grada Kaštela tijekom 2017.g. morat će vratiti u proračun.

 

Obrazac za izvještaj o realizaciji projekta u kulturi u 2017.g.

Obrazac-za-izvještaj-S-i-Z_2017

Obrazac za izvještaj – UG