Četvrtak
22.02.2018

Socijalna skrb

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Kaštela objavio je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2016. godinu.

Na poziv se mogu javiti udruge, ustanove, trgovačka društva, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.

Rok za podnošenje prijava je 16. listopada 2016. g.

Pozivi s uputama i obrascima za prijavu, objavljeni su na ovim stranicama i oglasnoj ploči Grada Kaštela (prizemlje zgrade).

Poziv za programe javnih potreba u socijalnoj skrbi 2016. g.

Prijavnica programa za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu 2016. g.

———————————————————————————————————————-

Javni poziv za 2015:

Poziv za predlaganje programa u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti 2015.

Prijavnica programa za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu 2015.

———————————————————————————————————————-

Odluka o socijalnoj skrbi

Izmjene odluke o socijalnoj skrbi (Sl. glasnik 15/12, str.3)

Obrasci