Nedjelja
24.06.2018

Sastav Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća:
 Ivan Udovičić

Potpredsjednice Gradskog vijeća:
 Doris Grgurin (HDZ)
 Marinka Parčina (Grupa birača nositelja Josipa Berketa)

Vijećnici Hrvatske demokratske zajednice – HDZ i Hrvatske seljačke stranke – HSS

 Dina Balić, mag.prim.educ.
 Zoran Bonacin, dipl.ing.
 Ante Botić, dipl.oec.
 Joško Botić
 mr. sc. Mario Duvnjak
 Boško Džolić
 Nela Kelam, mag. educ.
 Branimir Matijaca, oec.
 mr. sc. Mili Novak
 Mario Škopljanac, dipl. oec.
 Jurica Škrapić (HSS)

Grupa birača nositelja Josipa Berketa

 Josip Berket
 Marinko Kovačev
 Goran Samardžić
 Meri Škopljanac-Gagić

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

 Matko Kuzmanić
 Dražen Đaković
 Marin Šalov
 Toni Rokov

Akcija mladih-AM

 Ana Ljubica

Grupa birača nositelja Ivana Gotovca

 Ivan Gotovac

Hrvatska stranka prava-HSP

 Željan Jurlin

 

ARHIVA: