Utorak
23.09.2014

Planovi Grada

Sadržaj:

Planovi na snazi

Preporučamo da zbog veličine grafičkih dijelova plana, prije otvaranja svakog pojedinog PDF dokumenta, spremite poveznicu na svoje računalo i tada otvorite spremljeni dokument.

1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KAŠTELA

2. GENERALNI URBANISTIČKI PLAN KAŠTELA

Urbanistički planovi uređenja (UPU)

1. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BRIŽINE II (UPU br.26)

2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GIRIČIĆ

3. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA br. 16 – KAŠTEL GOMILICA-KAŠTEL SUĆURAC

4. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KRTINE (UPU br.19)

5. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA RADNE ZONE KAŠTEL LUKŠIĆ (UPU br. 27)

Detaljni planovi uređenja (DPU)

1. DETALJNI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ŠTALIJA

2. DETALJNI PLAN UREĐENJA BRCA U KAŠTEL LUKŠIĆU


Planovi u izradi:

 •  UPU Divulje (UPU br.2)
 •  UPU Resnik (UPU br.3.)
 •  UPU Rudine (UPU br.4)
 •  UPU Kaštel Stari-Kaštel Novi (UPU br.5)
 •  UPU Radun (UPU br.6)
 •  UPU Kaštel Stari – Kaštel Lukšić (UPU br.7)
 •  UPU Kaštel Stari-Centar (UPU br.8)
 •  UPU Kaštel Lukšić – Kaštel Kambelovac (UPU br.9)
 •  UPU Kaštel Lukšić-Kaštel Kambelovac 2 (UPU br.10)
 •  UPU Kaštel Kambelovac – sjever (UPU br.11)
 •  UPU Kaštel Kambelovac Centar (UPU br.12)
 •  UPU Kaštel Kambelovac Centar 2 (UPU br.13)
 •  UPU Kaštel Gomilica – Kaštel Sućurac (UPU br.14)
 •  UPU Kaštel Gomilica sjever (UPU br.15)
 •  UPU Peca  (UPU br.20)
 •  UPU Strabežnik (UPU br.21)
 •  UPU Kaštel Sućurac Centar (UPU br.22)
 •  UPU Brižine I (UPU br.23)
 •  UPU Gorica (UPU br.24)
 •  UPU Idra I (UPU br.25)
 •  DPU Šetnica Resnik


Planovi na javnom uvidu:

1.  URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA RUDINE (UPU br. 4)
(Ponovna javna rasprava)

       Grafički dio

0. Obuhvat plana na topografsko-katastarskoj karti

1. Korištenje i namjena površina   

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Promet

2.2. Pošta i elekroničke komunikacije

2.3. Elekroopskrba

2.4. Vodoopskrba

2.5. Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4. Oblici korištenja i način gradnje

Tekstualni dio

Odredbe za provodenje

Sažetak za javnost

2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA RADUN (UPU br. 6)
(Ponovna javna rasprava)      

Grafički dio

0. Obuhvat plana na topografsko-katastarskoj karti

1. Korištenje i namjena površina 

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Promet

2.2. Pošta i elekroničke komunikacije

2.3. Elekroopskrba

2.4. Vodoopskrba

2.5. Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4. Oblici korištenja i način gradnje

Tekstualni dio

Odredbe za provodenje

Sažetak za javnost