Subota
20.12.2014

Obrasci


Ovdje možete skinuti obrasce za razne zahtjeve prema Gradskoj upravi:

I. Obrasci iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole

Zahtjev za izdavanje izmjene i/ ili dopune  lokacijske dozvole 

Zahtjev za produljenje lokacijske dozvole

Zahtjev za obavijest o pribavljanju posebnih uvjeta

Zahtjev za obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije

Zahtjev za izdavanje potvrde ovjere parcelacijskog elaborata

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola

Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune akta za gradnju

Zahtjev za izdavanje akta za gradnju u svezi promjene imena, odnosno tvrtke investitora

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za dozvole izdane do 1.10.2007.

Zahtjev za izdavanja uporabne dozvole za građevine izgrađene do 15.02.1968.

Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

Zahtjev za izdavanje rješenja o promjeni namjene i uporabu građevine

Zahtjev za potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradi

Obrazac za prijavu početka ili nastavka građenja

Obrazac za prijavu početka radova na uklanjanju građevine

————————————————–

Popis javnopravnih tijela

—————————————————

Zahtjev za dodjelu kućnog broja

————————————————————————————————————————————————-

II. Obrasci UO za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Prijave za komunalnu naknadu za tvrtke

Prijave za komunalnu naknadu za obrte

Prijave za komunalnu naknadu za stanovnike

——————————————————————————————————————————————————————–

III. Obrasci UO za društvene djelatnosti i opće poslove

Obrazac za stipendije za 2014./ 2015 g.

Obrazac za jednokratnu financijsku pomoć za kupnju udžbenika

Programi socijalne skrbi

Zahtjev za novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

Zahtjev za novčanu pomoć podmirenja troškova stanovanja

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

Zahtjev za novčanu pomoć prehrane u pučkoj kuhinji