Subota
27.05.2017

Objavljeni akti Gradskog vijeća

 

SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Akti sa 25. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u Službenom glasniku br.09/16. 

Akti sa 24. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u Službenom glasniku br.07/16. 

Akti sa 22. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u Službenom glasniku br. 05/16 

Akti sa 20. sjednice objavljeni su u Službenom glasniku br. 02/16.

Akti sa 19. sjednice objavljeni su u Službenim glasnicima broj 17, 18, 18/1.

Akti sa 18. sjednice objavljeni su u Službenim glasnicima broj 15 i 16.

Akti sa 17. sjednice objavljeni su u Službenom glasniku broj 13/15.

Akti sa 16. sjednice objavljeni su u Službenom glasniku broj 10/15 i 11/15. 

Akti sa 14. sjednice objavljeni su u Službenom glasniku broj 4/15. 

Akti sa 13. sjednice objavljeni su u Službenom glasniku broj 1/15.  

Akti sa 11. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u Službenom glasniku broj 12/14 i 13/14.

Akti sa 10. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u Službenom glasniku broj 10/14.

Akti sa 9. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u Službenim glasnicima Grada Kaštela broj 7/14 i 8/14.

Akti sa 8.  sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 5/14

Akti sa 7.  sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 2/14

Akti sa 6. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 17/13

Akti s 5. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 16/13.

Akti sa 4. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 14/13.

Akti sa 3. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 13/13.