Sazvana 6. sjednica Gradskog vijeća | Grad Kaštela

Petak
17.08.2018

Sazvana 6. sjednica Gradskog vijeća

19.2.2018 | Obavijesti

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 21. veljače (srijeda) 2018. g. u 11:30 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 12 točaka.

1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Zapisnik 5. sjednice 31 siječnja 2018

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan (UPU18)

– Izvjestitelj Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

4. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

5. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest. zem. 17954 k.o. Kaštel Novi

6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini     Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018.g.

7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o dodjeli na korištenje javnih površina

– Izvjestiteljica t. 4. do t.7.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

8. Prijedlog odluke 0 izmjenama i dopunama Odluke 0 ustrojstvu upravnih tijela Grada Kastela

– Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

9. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kaštela za 2017.g.  Izvješće i prijedlozi s obrazloženjem  Prijedlozi odluka za životno djelo Prijedlog odluke za humanost Prijedlozi odluka_davatelji krvi  Prijedlozi odluka_osobne nagrade Prijedlozi odluka skupne nagrade

10. Prijedlog odluke o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja za 2017. g.

– Izvjestiteljica: t. 9. i t. 10.: Dina Balić, predsjednica Komisije za dodjelu javnih priznanja.

11. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika

– Izvjestitelj: Zoran Bonacin, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

12. Izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika

 

Poziv za 6. sjednicu Gradskog vijeća