Četvrtak
23.11.2017

Vlastiti pogon će čistiti javne površine i brinuti o tržnicama

4.12.2013 | Novosti

gv 5  021213Gradsko vijeće je većinom glasova prihvatilo prijedloge izmjena i dopuna odluka o osnivanju trgovačkog društva Zeleno i modro i Vlastitog pogona Grada Kaštela.

Predložene izmjene obrazložio je privremeni upravitelj Vlastitog pogona Ivan Čagalj, koji je vijećnike podsjetio na odluku Gradskog vijeća iz travnja ove godine kada je tvrtki Zeleno i modro povjerena komunalna djelatnost održavanja čistoće na javnim gradskim površinama te upravljanje tržnicama na malo. Ugovorom, koji je zatim na temelju takve odluke Gradskog vijeća potpisan za razdoblje od svibnja do kraja ove godine, utvrđeno je da cijena za taj rad iznosi 162.500 kuna na mjesec. Na razini godine cijena bi iznosila 1.950.000 kuna, a ukoliko bi se spomenuta djelatnost ponovno vratila u Vlastiti pogon, izračunato je da bi vrijednost tih poslova iznosila 750.000 kuna.

Zbog uštede i potrebe stabiliziranja Proračuna odlučeno je da se djelatnost i radnici koji su to obavljali vrate u Vlastiti pogon Grada, a komunalne djelatnosti koje će tvrtka Zeleno i modro obavljati utvrdit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

(Opširnije na video snimci od 00 do 37:20 min.)

Imenovanja 

Vijeće je većinom glasova odlučilo da predstavnik Grada Kaštela u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH bude Ante Botić, dipl.oec. iz Kaštel Štafilića.

Za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova imenovani su: Marija Juras (predsjednica), Mihovil Biočić (zamjenik predsjednice), Kristina Konta, Joško Oštrić, Sanja Viculin, Alenka Rokov i Dijana Putnik.

Umjesto Mirele Pigler, koja više ne može biti članica Savjeta mladih jer je navršila 30 godina života, predlagatelj će u roku 15 dana predložiti zamjenskog člana ili članicu. Mandat novog člana ili članice trajat će do isteka mandata ostalih sadašnjih članova (studeni 2015.g.).

Vijećnici su usvojili i Zaključak o stavljanju izvan snage odluke o imenovanju članova koji vrše funkciju Skupštine komunalnog trgovačkog društva Zeleno i modro.
Podsjetimo da je Skupština Zeleno i modro u listopadu ove godine donijela izmjenu Izjave o osnivanju prema kojoj Skupštinu društva čini samo predstavnik osnivača, odnosno Grada Kaštela kojega zastupa gradonačelnik, kao jedini član koji ima sve ovlasti i nadležnosti Skupštine.

(Opširnije na video snimci od 37:20 do 47:20 min)

Koeficijenti za plaće

Prihvaćen je i prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, a izvjestiteljica je bila privremena pročelnica Sanda Jakus, koja je vijećnicima naglasila najvažnije izmjene u odnosu na sadašnju odluku o koeficijentima. Gradonačelnik Ivan Udovičić je na kraju zaključio kako su napravljene neke nužne korekcije isključivo radi funkcioniranja odjela na način kako je planirao, a u konačnici financijski rezultat u odnosu na proračun ostaje isti.

(Opširnije na snimci od 47:20 do 52:50)

Dodijeljeni prostori udrugama Kampanel, Torcida Sućurac i Gušt

Gradsko vijeće je jednoglasno odlučilo da se udruzi Kampanel dodjeli na korištenje bez naknade prostor u Kaštel Sućurcu, na adresi Matice hrvatske 1, površini od 70 m2, na razdoblje od pet godina.
Krnjevalska pučka udruga „Kampanel“ organizira pokladne aktivnosti, izložbe, fešte i zabave, aktivno radi na razvijanju i širenju svih oblika krnjevalskog amaterizma u školama, ustanovama i vrtićima, te sudjeluje u raznim krnjevalskim priredbama, festivalima i smotrama u zemlji i inozemstvu.

Jednoglasno je donesena i Odluka o dodjeli na korištenje bez naknade prostora u Kaštel Sućurcu na adresi, Šetalište Gojače 13b, površine od 36 m2, Udruzi navijača Hajduka „Torcida Sućurac“, na period od 5 godina.
Udruga navijača Hajduka „Torcida Sućurac“ organizira putovanja na utakmice HNK „Hajduk“ i bori se protiv bilo kakve vrste nasilja u sportu, a ujedno organizira i razne sportsko-rekreativne, kulturno-zabavne i humanitarne priredbe.

Vijećnici su također jednoglasni bili i za odluku o dodjeli prostora na korištenje bez naknade, na adresi Dr. A. Alfirevića 24, površine 12 m2, koja se nalazi na sjeveru prvog kata predmetne zgrade, Udruzi za njegovanje kulturne baštine „Gušt“, na period od 5 godina.
Udruga „Gušt“ koristit će dodijeljeni prostor za organiziranje kreativnih radionica, izložbi i drugih kulturnih događanja vezano za kulturnu baštinu.

(Opširnije na snimci od 52:50)

 Pišu: Lenka Erceg i Krešimir Troskot