Četvrtak
23.11.2017

Predlaganje javnih potreba – društvene djelatnosti

16.1.2017 | Novosti

Grad Kaštela je objavio Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima: tehničke kulture i sporta te djelatnosti udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica grada Kaštela za 2017. godinu.

Prijave projekata i programa mogu podnositi udruge, institucije, ustanove, vjerske zajednice, trgovačka društva i obrti te fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti navedene u priloženom pozivu.

Prijedlozi projekata i programa moraju biti obrazloženi, moraju obuhvaćati aktivnosti od interesa za Grad Kaštela i moraju sadržavati:
1. opis programa,
2. financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja,
3. izvješće o realizaciji projekata s financijskim izvješćem i odgovarajućim dokazima za projekte koji su financirani iz Proračuna Grada Kaštela u 2016. godini,
4. dokaz o pravnoj sposobnosti: dokaz o registraciji udruge, institucije, ustanove, vjerske zajednice, trgovačkog društva ili obrta, preslik osobne iskaznice (za fizičke osobe).

Obrazložene prijedloge, prijavitelji trebaju obvezno dostaviti na odgovarajućem obrascu – posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Gradu Kaštela, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ili na ovoj web stranici.

Za svaki prijavljeni projekt/program prijavitelj treba popuniti posebnu prijavnicu i priložiti sve tražene priloge (obrasce i dokaze).

1. Poziv za predlaganje programa u DD 

2. Upute prijaviteljima

Obrazac 1. Prijavnica

Obrazac 2. Izjava o ispunjenju obveza

Obrazac 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financ.

Obrazac 4. Izjava o partnerstvu

Obrazac 5. Izvještaj o realizaciji projekta

Obrazac 6. Ugovor – prijedlog