Subota
21.04.2018

Određene plaže za dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca

13.7.2017 | Novosti

Gradonačelnik Grada Kaštela donio je Odluku o određivanju plaža na kojima će biti dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca (pasa) na području Grada Kaštela.
Lokacije plaža su:

  • naselje Kaštel Štafilić, udaljena prirodna plaža
  • naselje Kaštel Kambelovac, udaljena prirodna plaža

Plaže su označene pločama sa natpisom “plaža za pse” i opremljene su koševima za otpatke. Vlasnici životinja dužni su temeljem važećih propisa držati i voditi pse na uzici, imati sa sobom potreban pribor potreban za održavanje higijene na plaži, počistiti otpatke za svojom životinjom i isprati površinu.

Odluka o određivanju plaža na kojima je dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca