Nedjelja
24.06.2018

Javni poziv Turističke zajednice – bespovratna sredstva

15.2.2017 | Novosti

Podsjećamo građane da je Turistička zajednica Grada Kaštela objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava manifestacijama od lokalnog, regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja, kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose slijedećim ciljevima:

 • razvoju turizma, te kulturne i povijesne baštine,
 • podizanju kvalitete i količine turističke ponude,
 • razvoju kongresnog, kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma,
 • razvoju sadržaja koji omogućuju poboljšanje kvalitete i produženje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža turizma grada Kaštela.

Sredstva potpore odobrit će se za organizaciju i realizaciju kulturnih manifestacija, zabavnih manifestacija, sportskih manifestacija, eno-gastronomskih manifestacija i ostalo.

Prednost kod dodjele potpora imaju manifestacije, koje se održavaju u razdoblju od 1. 10. do 31.05.

Za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore TZGK = Organizator mora dostaviti:

 1. obrazac zahtjeva „PM-2017“ koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljenog na web stranici www.kastela-info.hr)
 2. dokaz o pravnom statusu Organizatora manifestacije (preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
 3. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga Organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva),
 4. potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Splita da ne postoji dospjelo dugovanje prema Gradu Kaštelima po bilo kojoj osnovi,
 5. program i troškovnik manifestacije.

Detaljno pogledajte poziv u priloženom dokumentu.

Javni poziv za manifestacije 2017.