Subota
21.04.2018

Izgradnja plinske mreže

9.2.2017 | Novosti

Upućujemo obavijest građanima da je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju srednjotlačne plinske mreže  (ST 5 bar)  Klisa, Kaštela i Solina.

Kako se predmetni zahvat u prostoru proteže preko katastarskih općina Klisa, Solina i Kaštel Sućurca, nadležnost izdavanja lokacijske dozvole je pripala Splitsko-dalmatinskoj županiji, točnije Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje u Splitu Bihačka 1., III kat., temeljem članka 117.  Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br.153/13).

Nadležno tijelo je na svojim internetskim stranicama objavilo Javni poziv za uvid u spis predmeta za dan 13.02.2017.g. u 9,00 sati na lokaciji Split, Bihačka 1. III kat.

Što se tiče samog zahvata na području Grada Kaštela, planirani plinovodi se vode u cestovnoj mreži i to u cesti dr. Franje Tuđmana od granice sa Solinom na istoku do trgovačkog centra “SuperKonzum” na zapadu, te ulicom Putaljski put od raskrižja sa Cestom dr. Franje Tuđmana na jugu do raskrižja sa D8 na sjeveru.

Javni poziv objavljen na službenim internetskim stranicama Županije pogledajte OVDJE.