Subota
22.09.2018

Humanitarna izložba u Dvorcu Vitturi

19.4.2010 | Novosti

Biografija slikarice
Anđelina Đ. Portalan rođena je 1. u Korčuli, u kući svojih roditelja, na opjevanoj punti Jurani, oca Mata i majke Jakice, rođene Matijaca, čiji su preci doselili u ovaj grad iz Kaštel Lukšića polovicom 19. stoljeća.

Po završenom studiju zapošljava se kao profesor fizičke kulture u Splitu na Učiteljskoj školi, a po otvaranju Katedre za fizički odgoj prelazi na Pedagošku akademiju gdje ostaje sve do umirovljenja.
Prve poduke u slikanju dobila je u Zavodu Anđela Čuvara kao učenica Ženske građanske škole u Korčuli. Članica je likovne udruge Emanuela Vidovića u Splitu i Udruženja likovnih umjetnika u Korčuli. Članica je mješovitog pjevačkog zbora "Mirta" iz Splita, Hrvatsko - francuske udruge Alliance Francaise de Split, te Društva kulturne baštine Split.

Pod okriljem likovnih udruga izlagala je na brojnim skupnim izložbama u Splitu, Solinu, Primoštenu, Korčuli i Dubrovniku. Samostalno je ostvarila ukupno 22 izložbe u Splitu, Supetru, Orebiću, Blatu na Korčuli, u Korčuli i aktualnu u Kaštel Lukšiću.