Srijeda
29.03.2017

MO Kaštel Štafilić

Predsjednik MO Kaštel Štafilić je Ante Botić

Ante-Botić-dipl.oec_.
Ante Botić
Adresa: Cesta dr. F .Tuđmana 835,
21217 K. Štafilić,
Mob: 099 214 8364

 

 

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Kaštel Štafilić:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS

1. NENAD PERA
2. MARIJA JURAS
3. ŽELJKO PLAZONIĆ
4. ANTE BOTIĆ
5. VINKA KUZMANIĆ
6. JEAN BILUŠ-GAGIĆ

Sa kandidacijske liste:

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SOCIJALNO -LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

7. TUGOMIL – JURE ZEKAN