Nedjelja
23.07.2017

MO Kaštel Kambelovac

Predsjednica MO Kaštel Kambelovac je Doris Grgurin

Izrezak 3
Doris Grgurin

Adresa: Biskupa Frane Franića 38
21214 K. Kambelovac,
Mob: 098 980 2182

 

 

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Kaštel Kambelovac:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

1. DORIS GRGURIN
2. MATE TARAŠ
3. ANTE LJUBIĆ
4. NIKOLA DRAGUN
5. MARKO ĆURAK

Sa kandidacijske liste grupe birača
Nositelj liste : JOSIP BERKET

6. JOSIP BERKET
7. MERI ŠKOPLJANAC GAGIĆ
8. KRISTINA KONTA
9. VENO JERKOVIĆ