Nedjelja
23.07.2017

MO Kaštel Gomilica

Predsjednik MO Kaštel Gomilica – Ante Kapetanović

Ante Kapetanović
Adresa: Hrvatskih knezova 7A,
21213 K. Gomilica,
Mob: 098 985 39 22

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Kaštel Gomilica

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ

1. DENIS IVANOVIĆ
2. ANTE KAPETANOVIĆ
3. NATALIJA BURAZIN
4. ANTE JUREŠKIN
5. IVA BARUN
6. ANTE ŠKALIC

Sa kandidacijske liste:

AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU- ABH
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
HRVATSKA ZORA STRANKA NARODA – HZ
HRVATSKI DEMOKRATSKI SLOBODARSKI SAVEZ DALMACIJE – HDSSD

7. MARINKO GRANIĆ