Srijeda
29.03.2017

Kontakti

GRADSKA UPRAVA
Braće Radić 1,
21212 Kaštel Sućurac
Centrala: 021/205-200

GRADONAČELNIK
mr. oec. Ivan Udovičić
E-mail:gradonacelnik@kastela.hr

Ivana Modrić, tajnica gradonačelnika
E-mail: tajnica@kastela.hr
Tel. 021 205-205
Faks. 021 224-201

ZAMJENICI GRADONAČELNIKA
mr.sc. Mili Novak
E-mail: mili.novak@kastela.hr
Tel. 021 205-205
Faks. 021 224-201

Zoran Bonacin, dipl.ing.
E-mail: zoran.bonacin@kastela.hr
Tel. 021 205-205
Faks. 021 224-201

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Denis Ivanović, dipl.ing.
E.mail: denis.ivanovic@kastela.hr

PODPREDSJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Marinka Parcina, oec
E.mail: marinka.parcina@kastela.hr

Marija Juras, dipl.iur.
E.mail: marija.juras@kastela.hr

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
Pročelnica: Sanda Jakus, dipl.iur.
E-mail: sanda.jakus@kastela.hr
Tel: 021/205-280

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Pročelnik: Boris Škara, dipl.ing.
E-mail: boris.skara@kastela.hr
Tel. 021/205-215
Tajnica: 021/205-209

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Pročelnica: Matija-Marija Đikić, dipl.oec.
E-mail: matija.djikic@kastela.hr
Tel: 021/205-228

Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove
Pročelnica: Sandra Zokić, prof.
E-mail: sandra.zokic@kastela.hr
Tel; 021/205-226
Tajnica: 021/205-225

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Pročelnica: mr.sc. Marija Pelivan
E-mail: marija.pelivan@kastela.hr 
Tel: 021/205-218
Tajnica: 021/ 205-211

Služba za unutarnju reviziju
Voditelj: Željko Barišin, dipl.ing
E-mail: zeljko.barisin@kastela.hr
Tel.: 021/205-273

Vlastiti pogon
Upravitelj: Ivan Čagalj, dipl.ing.
E-mail: ivan.cagalj@kastela.hr
Tel: 021/205-222
Tajnica.: 021/205-206

Komunalni redari:

Vlado Blažević
e-mail: vlado.blazevic@kastela.hr
mob. 099/813-9485
zadužen za dio poslova građevinske inspekcije koja se određuje od strane komunalnih redara

Igor Maršić
e-mail: igor.marsic@kastela.hr
mob. 099/7334-865
zadužen za Kaštel Sućurac i Kaštel Gomilicu

Damir Šiškov
e-mail: damir.siskov@kastela.hr
mob. 099/7334-868
zadužen za Kaštel Lukšić i Kaštel Kambelovac

Mate Lučić
e-mail: mate.lucic@kastela.hr
mob. 099/7334-867
zadužen za Kaštel Stari i Radun

Petar Penga
e-mail: petar.penga@kastela.hr
mob. 099/7334-866
zadužen za Kaštel Novi, Kaštel Štafilić i Rudine
Privremeno za K. Stari i Radun