Četvrtak
22.02.2018

Komunalne djelatnosti

Ovlasti i obveze komunalnih redara, kao i obveze stranaka i javnopravnih tijela mogu se pogledati u Zakonu o građevinskoj inspekciji NN 153/13 (članak 42. do članka 60.) a Zakon možete preuzeti OVDJE. 

Na temelju članka 3. Zakona o građevinskoj inspekciji, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je i naputke o novčanim kaznama za fizičke i pravne osobe koje izriču komunalni redari u provedbi ovog zakona.

Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji

Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji

Stoga, mole se građani Grada Kaštela da obrate pozornost na donesene novine zbog velikih novčanih kazni koje su određene ovim naputcima.

————————————————————————————————————————————————————-

Komunalna infrastruktura

 

Obrasci zahtjeva za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena

—————————————————————————————————————————————————————

 

Pitanja i odgovori u svezi grobnih naknada

Zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta priključenja na javnu površinu ili potvrda glavnog projekta

———————————————————————————————————————————————————-

 

Obveznici komunalne naknade 


Obrazac za prijavu komunalne naknade stanovnika

————————————————————————————————————————————————

 

Komunalno redarstvo

Komunalni redari su zaduženi za održavanje reda na javnim površinama grada Kaštela.

Komunalni redari:

Vlado Blažević
e-mail: vlado.blazevic@kastela.hr
mob. 099/813-9485
zadužen za poslove građevinske inspekcije koja se određuje od strane komunalnih redara

Igor Maršić
e-mail: igor.marsic@kastela.hr
mob. 099/7334-865
zadužen za Kaštel Sućurac i Kaštel Gomilicu

Damir Šiškov
e-mail: damir.siskov@kastela.hr
mob. 099/7334-868
zadužen za Kaštel Lukšić i Kaštel Kambelovac

Mate Lučić (prometni redar)
e-mail: mate.lucic@kastela.hr
mob. 099/7334-867
Prometni redar

Koncesije za čišćenje septičkih jama

Odluka o utvrđivanju cijena dimnjačarskih usluga

——————————————————————————————————————————————————-

Obveznici komunalne naknade 


Obrazac za prijavu komunalne naknade stanovnika

——————————————————————————————————————————————————–

Komunalne službe


Prijevoz pokojnika

Gradsko vijeće Kaštela je na svojoj 39. sjednici, održanoj 21. ožujka 2012.g., donijelo Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu tri koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Kaštela na vrijeme od četiri godine:

1. BRADVICA d.o.o., Poljička cesta 22 Split (tel: 224-338)
cijena usluge 4,29 kn/km bez PDV-a
(godišnja naknada za koncesiju – 11.000,oo kn)

2. CIPETIĆ d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 31, Kaštel Kambelovac (tel: 220-749)
cijena usluge 5,00/km bez PDV-a
(godišnja naknad za koncesiju – 10.000,00 kn)

Dimnjačarske usluge

Gradsko vijeće Kaštela je na svojoj 39. sjednici, održanoj 21. ožujka 2012.g., donijelo Odluku po kojoj su dodijeljene dvije koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga:

1. Dimnjačarski obrt KAMIN, vlasnika Renata Gorete, Hrvatske mornarice 24, Split, za I. radno područje (naselja Sućurac, Gomilica i Kambelovac), kontakt telefoni: 335-386 ili 098/956-8324.

2. Dimnjačarski obrt KOTAL-MONT, vlasnika Ivana Srdanovića, Ruđera Boškovića 22, Split , za II. radno područje (naselja: Lukšić, Stari, Novi i Štafilić), kontakt telefoni: 470-856 ili 091/556-7205.

 Održavanje nerazvrstanih cesta

Prvi treptač d.o.o.  Pujanka 24 A Split je tvrtka koja je natječajem odabrana za poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Kaštela (održavanje cesta za siguran i neometan promet, preventivno čuvanje cesta od daljnih oštećenja, održavanje i obnavljanje prometne signalizacije, ophodarska i zimska služba)
Telefoni dežurnih službi:
tel. dežurne službe (centar); 021/376-006
Mob ophodara zaduženog za obilaske i intervencije na terenu; 099/363-6364

Higijeničarska služba

Higijeničarska služba nadležna za poslove pronalaženja životinjskih lešina na javnim površinama na području grada Kaštela te njihovo neškodljivo uklanjanje.

Telefoni dežurnih službi

Dežurni higijeničar AS-EKO Šibenik; 091/509-1155
Odgovorna osoba: Damir Vrvilo, dipl.san.ing.; 099/226-3190

————————————————————————————————————————————————————