Ponedjeljak
25.09.2017

Javni pozivi

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta Kaštel Gomilica – Kaštel Stari

————————————————————————————————–

Javni poziv za uvid u spis predmeta Ante Čule

——————————————————————————————————

Poziv za uvid u spis predmeta Krešimir Budiša

—————————————————————————————————-

Javni poziv za uvid u spis predmeta-Ivan Maljković Petar Maljković

————————————————————————————————————————————————————–

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Ana Grubišić, Kaštel Štafilić, Put poljoprivrednika 7

————————————————————————————————————————————————————–

Javni poziv o Studiji o utjecaju na okoliš eksplotacije arhitektonsko – građevnog kamena na  eksploatacijskom polju „ Duboka draga“ na području Grada Kaštela

————————————————————————————————————————————————————–

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, Kaštel Štafilić

————————————————————————————————————————————————————

Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene jedinice jednokatnice s bazenom po zahtjevu investitora – Dom Giričić

———————————————————————————————————————————————————-


Poziv na ponovnu Javnu raspravu o Studiji o utjecaju na okoliš eksplotacije arhitektonsko-građevnog kamena na eksplotacijskom polju arhitektonsko – građevnog kamena “Vedro” na području Grada Kaštela
 

Studija o utjecaju na okoliš

Studija o utjecaju na okoliš – netehnički sažetak

 

ARHIVA