Subota
27.05.2017

Javni pozivi

 

Izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole fekalne kanalizacije predjela Koludrovac u naselju Resnik

—————————————————————————————————————————————————-

Javni poziv za uvid u spis predmeta-građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene

Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje nezaposlenih osoba u okviru Programa javnih radova 2017.

Javni poziv na uvid u spis predmeta – izdavanje građevinske dozvole za proširenje obuhvata I etape Sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe aglomeracije Kaštela-Trogir, K. Sućurac

Javni poziv za uvid u spis predmeta – izdavanje lokacijske dozvole – oborinska kanalizacija dijela naselja Resnik, Koludrovac

 

ARHIVA