Četvrtak
23.02.2017

Javni pozivi

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustav javne vodoopskrbe, proširenje obuhvata I. etape-područje Kaštel Stari-zapad

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustav javne vodoopskrbe, proširenje obuhvata I. etape-područje Kaštel Gomilica

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustav javne vodoopskrbe, proširenje obuhvata I. etape-područje Kaštel Novi

Javni poziv za uvid u spis predmeta za građevinu crpna stanica Kaštel Sućurac – tlačni cjevovod vodosprema

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje vodnogospodarskog sustava odvodnje-I. etapa kanalizacijske mreže grada Kaštela, Kaštel Stari

Javni poziv za uvid u spis predmeta – proširenje obuhvata I. etape sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe aglomeracije Kaštela -Trogir, Kaštel Lukšić 

Javni poziv za uvid u spis predmeta – za dio glavne pristupne prometnice u obuhvatu UPU-a Giričić, K.Gomilica s pripadajućim instalacijama te instalacijama u dijelu postojeće prometnice

Javni uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju poslovne zgrade i trafostanice na kat.čest.zem. 1649/1 i 1649/2 te na čest.zgr. 364/1 i 364/2 K.O.Kaštel Stari.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za tlačni cjevovod od pcs Kaštel Štafilić do ogranka za Rudine

————————————————————————————————————————————————

Javni poziv za uvid u spis predmeta – postupak izdavanja građevinske dozvole za izgradnju: Kaštel Stari – istok-mreža Kaštela kao dio proširenja obuhvata I. etape sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda

Javni poziv za uvid u spis predmeta – postupak izdavanja građevinske dozvole za dio proširenja obuhvata  I. etape sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda -K.Kambelovac

Javni poziv za uvid u spis predmeta – postupak izdavanja građevinske dozvole za dio proširenja obugvata I. etape sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda – K. Štafilić

————————————————————————————————————————————–

Javni poziv za uvid u spis predmeta – građevinska dozvola za sekundarni kolektor F-72 Grada Kaštela, K. Lukšić

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade na dijelu  kat.čest.zem. 831/1 K.O.Kaštel Kambelovac

Javni poziv za uvid u spis predmeta – građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodoopskrbna mreža u Šantićevoj ulici u naselju Rudine-Kaštel Novi

Javni poziv za uvid u spis predmeta – građevinska dozvola za građenje građevine stambeno-poslovne namjene 3. skupine

Javni poziv za uvid u spis predmeta – građevinska dozvola za građenje građevine stambeno-poslovne namjene 3. skupine – Investitor – Miranda Duvnjak i dr.

—————————————————————————————————————————————————————–

Javni poziv – Božićni grad u Kaštel Starom

Javni poziv za uvid u spis predmeta- rekonstrukcija luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u Kaštel Starom

——————————————————————————————————————————————————————

ARHIVA