Nedjelja
24.06.2018

Izrada razvojne strategije 2015. – 2020.

GRB GRADA KASTELAIzrada Razvojne strategije za period 2015. – 2020. Grada Kaštela, strateški bitnog dokumenta na kojem se bazira budući razvoj Grada je u tijeku.

Zainteresiranim građanima ovim putem upućujemo poziv na sudjelovanje, ispunjavanjem upitnika koji je priložen na dnu stranice kako bi svojim odgovorima pridonijeli kvaliteti cjelokupnog segmenta kvalitetne izrade tog strateškog dokumenta.

Strategijom bi se sagledala postojeća situacija i odredili bi se smjerovi u kojima se treba kretati gospodarski razvoj Grada i pratećih društvenih aktivnosti, a poseban naglasak je na stvaranju preduvjeta za otvaranje i formiranje novih radnih mjesta.

Grad već posjeduje Bazu razvojnih projekata i Akcijski plan financiranja kroz EU fondove, stoga će i ti dokumenti biti uključeni u strategiju.

Za sva eventualna pitanja i nejasnoće obratite se na adresu e-pošte marijana.miserda-bajic@kastela.hr ili na telefonski broj: 021/205-223.  Ovaj obrazac možete poslati poštom, donijeti osobno ili poslati u elektronskom obliku na navedeni kontakt.

Grad Kaštela – upitnik za strategiju