Ponedjeljak
25.09.2017

Impressum

Službene internetske stranice Grada Kaštela

www.kastela.hr

Grad Kaštela izrađuje i održava službene internetske stranice na kojima objavljuje sve važne informacije za svoje građane. Sadržaj se svakodnevno dopunjuje novostima iz djelatnosti gradske uprave, ustanova i komunalnih društava u vlasništvu Grada.

Izdavač: Grad Kaštela
Adresa: Braće Radića 1
21 212 Kaštel Sućurac

Stranicu uređuje:

Maja Brkić, dipl.oec.
Grad Kaštela
E-mail: maja.brkic@kastela.hr
Tel.broj: 021/205-281