Subota
22.09.2018

III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Kaštela – prijedlog

III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Kaštela – prijedlog

I.TEKSTUALNI DIO

ID GUP Kastela 2018_obrazlozenje_pp

ID GUP Kastela 2018_sazetak_pp

ID GUP Kastela_odredbe_pp_lipanj 2018

II. GRAFIČKI DIO

0_Kartografski prikaz izmjena plana

1_Koristenje i namjena povrsina

2_Mreza gospodarskih i drustvenih djelatnosti

3a_0_Promet_podjela na listove

3a_1_Promet

3a_2_Promet

3a_3_Promet

3a_4_Promet

3a_5_Promet

3b_Posta i telekomunikacije

3c_Energetski sustav

3d_Vodoopskrba

3e_Odvodnja

4a_Uvjeti za koristenje, uredjenje i zastitu prostora

4b_Uvjeti za koristenje, uredjenje i zastitu prostora