Ponedjeljak
25.09.2017

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Kaštela i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Kaštela te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Kaštela. Gradsko vijeće ima 25 članova.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.