Ponedjeljak
25.09.2017

Gradska uprava

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Kaštela 

  1. Upravni odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
  2. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
  3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
  4. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove
  5. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
  6. Služba za unutarnju reviziju
  7. Vlastiti pogon