Detalj EU

< Povratak

Sanacija krovišta na Domu kulture - Kaštel Lukšić

 

Naziv projekta:  Sanacija krovišta na Domu kulture Kaštel Lukšić

Program: Program održivog razvoja lokalne zajednice u 2016. godini

Podnositelj zahtjeva: Grad Kaštela

Ukupni proračun: 554.075,18 HRK

Vlastita sredstva: 354.075,18 HRK

Iznos sufinanciranja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije: 200.000,00 HRK

 

Sažetak:

Cilj projekta je bio osigurati kvalitetne i sigurne radne uvjete korisnika prostora i direktno pridonijeti kvaliteti života stanovnika uz objekt.

Postojeća građevina je izgrađena 60-tih godina 19. stoljeća, koristi se kao kazalište i kino u kojem svoje redovne aktivnosti provode 2 kazališne skupine i 3 udruge koje okupljaju mlade sa ukupno oko 300 članova. Po potrebi objektom se koriste i druge skupine i KUD-ovi.

Drvena krovna konstrukcije građevine je bila dotrajala i oštećena, a pokrov od salonitnih – azbest cementnih ploča na više mjesta oštećen. Uslijed oštećenja krov je propuštao vodu što je uzrokovalo prodor vlage u unutarnje prostorije. Cjelokupno stanje građevine je predstavljalo iznimnu zdravstvenu prijetnju korisnicima prostorija, ali i stanovnicima u susjedstvu te posjetiteljima.

Izrađen je Glavni projekt sanacije krovišta temeljem kojeg se pristupilo izvođenju radova. Nakon završetka radova građevina ima rekonstruirano i termoizolacijski opremljeno  krovište ukupne površine 645 m 2, a lokalna zajednica i kulturno umjetničke udruge koje okupljaju korisnike svih dobnih skupina sa područja cijelog Grada Kaštela kvalitetan prostor u kojem mogu provoditi svoje aktivnosti.

 

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Kaštela“