Detalj EU

< Povratak

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Dječji vrtić "Neven", Dječji vrtić "Radun"

                                         Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 

Program: Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja/dječjim vrtićima u 2018. godini

Naziv prijavitelja: Grad Kaštela

Potprojekti: PI. – Dječji vrtić Radun, Kaštel Stari, Radun

                   PII. – Dječji vrtić Neven, Kaštel Sućurac

Ukupna vrijednost projekta: 592.664,22 HRK

Iznos sufinanciranja: 139.867,00 HRK

Vlastita sredstva: 452.797,22 HRK

Trajanje projekta: 08/2018 – 03/2019

Sažetak:

Općina Grada Kaštela potpisala je 22. kolovoza 2018. godine ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za sufinanciranje radova i usluga za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ na području Grada Kaštela.

Ministarstvo će sufinancirati prihvatljive troškove opremanja dječjeg vrtića „Radun“ do najvišeg ukupnog iznosa od 65.717,00 kn i zamjenu postojećih prozora na objektu dječjeg vrtića „Neven“ do najvišeg ukupnog iznosa od 74.150,00 kn.

Projektom će se omogućiti kvalitetniji cjelodnevni boravak i rad djece unutar definiranih objekata dječjih vrtića.

 

 

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  Grada Kaštela“